Od czego operator może uzależnić zawarcie umowy z abonentem? - Centrum Informacji Konsumenckiej

Infolinia

  • infolinia: 22 330 4000(tonowo 1)  
    czynna w dni robocze: 08:15 – 16:15

Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Od czego operator może uzależnić zawarcie umowy z abonentem?

Operator może uzależnić zawarcie umowy od oceny wiarygodności płatniczej abonenta.

Przy zawieraniu umowy operator może zażądać od abonenta dokumentów, które potwierdzałyby jego zdolność finansową do opłacania abonamentu.

Zawarcie umowy może być także uzależnione od uzyskania przez abonenta pozytywnej oceny wiarygodności płatniczej. Oceny takiej operator dokonuje na podstawie posiadanych danych i zaczerpniętych z biura informacji gospodarczej.

Jeżeli operator wystawił negatywną ocenę wiarygodności płatniczej, to może zażądać od abonenta wpłacenia kaucji na poczet zabezpieczenia wierzytelności, które wynikają z umowy.

 


Podstawa prawna:

  • ustawa Prawo telekomunikacyjne