Od czego operator nie może uzależnić zawarcia umowy z abonentem? - Centrum Informacji Konsumenckiej

Infolinia

 • infolinia: 22 330 4000(tonowo 1)  
  czynna w dni robocze: 08:15 – 16:15

Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Od czego operator nie może uzależnić zawarcia umowy z abonentem?

Operator nie może uzależniać zawarcia umowy od zakazu podpisania umowy z innym operatorem oraz od podania innych danych niż te, które przewidziane są ustawą Prawo telekomunikacyjne.

Przy zawarciu umowy operator może pozyskać takie dane abonenta jak:

 • imię i nazwisko,
 • imiona rodziców,
 • miejsce i data urodzenia,
 • adres zamieszkania i do korespondencji,
 • numer PESEL,
 • nazwa, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 • informacje w dokumentach, które potwierdzają wiarygodność płatniczą.

 


Podstawa prawna:

 • ustawa Prawo telekomunikacyjne