W jaki sposób operator rozlicza dokonywane przez abonentów wpłaty za świadczone usługi telekomunikacyjne? - Centrum Informacji Konsumenckiej

Infolinia

  • infolinia: 22 330 4000(tonowo 1)  
    czynna w dni robocze: 08:15 – 16:15

Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

W jaki sposób operator rozlicza dokonywane przez abonentów wpłaty za świadczone usługi telekomunikacyjne?

Każda dokonywana przez abonenta wpłata powinna być opisana w taki sposób, żeby operator wiedział za jakie usługi płatność jest uiszczana.

W przypadku gdy abonent dokona wpłaty bez precyzyjnego jej opisu, operator zalicza płatność na poczet najstarszego zadłużenia. Jest to szczególnie istotne wówczas, gdy abonent korzysta z więcej niż jednej usługi.

Taka sytuacja może doprowadzić do tego, że dokonując opłat w wysokości równej kwocie widniejącej na bieżącym rachunku, faktycznie pokrywa się zadłużenie, a nie wystawiane faktury za daną usługę. W dalszej konsekwencji może to spowodować ograniczenie świadczonych na rzecz abonenta usług.

 


Podstawa prawna:

  • ustawa Kodeks cywilny