W jakim czasie abonent może złożyć wypowiedzenie umowy z powodu zmiany jej warunków (regulaminu, cennika)?

Termin złożenia takiego wypowiedzenia nie jest określony przez obowiązujące przepisy prawa. W zawiadomieniu o proponowanych zmianach operator wyznacza termin na złożenie wypowiedzenia z powodu zmian w umowie.

Jeżeli w wyznaczonym terminie abonent nie złoży wypowiedzenia to uznaje się, że akceptuje proponowane przez operatora zmiany.