Czym są prędkości minimalna, zwykle dostępna i maksymalna? - Centrum Informacji Konsumenckiej

Infolinia

  • infolinia: 22 330 4000(tonowo 1)  
    czynna w dni robocze: 08:15 – 16:15

Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Czym są prędkości minimalna, zwykle dostępna i maksymalna?

Każda z prędkości określa odmienne cechy tej samej usługi.

Prędkość minimalna to najniższa z określonych wartości prędkości w ramach danej umowy. Powinna być dostępna co do zasady w całym okresie świadczenia usługi dostępu do internetu.

Prędkość zwykle dostępna musi być dostępna przez większość czasu korzystania z usługi, także w godzinach wzmożonego ruchu w Internecie. Umowa powinna określać okres referencyjny stanowiący ramy czasowe właściwe do oceny dostępności usługi o prędkości zwykle dostępnej.

Prędkość maksymalna to prędkość realnie możliwa do osiągnięcia przez użytkownika końcowego w ramach jego usługi co najmniej raz, chociażby w porze zmniejszonego obciążenia sieci.

Szczegółowe wartości poszczególnych prędkości mogą się różnić od warunków oferty oraz dostawcy usług, z którym użytkownik końcowy ma podpisaną umowę. Prędkości te są określone w umowie lub dokumentach będących jej integralną częścią (np. regulaminie, cenniku).