Gdzie mogę znaleźć informację o prędkościach mojej usługi dostępu do internetu?

Każdy dostawca powinien określić w umowie o świadczenie usługi dostępu do internetu prędkości pobierania i wysyłania danych.

Informacja o prędkościach może znajdować się w szczególności w:

  • umowie głównej;
  • w regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych;
  • w regulaminach promocyjnych dotyczących konkretnej oferty.

W przypadku wątpliwości, co do określonych w umowie prędkości, najlepiej zweryfikować umowę oraz dokumenty dołączone do umowy lub skontaktować się z dostawcą, który ma obowiązek na żądanie abonenta udostępnić obowiązujący regulamin świadczenia usług oraz cennik.