Co powinna zawierać odpowiedź operatora na reklamację? - Centrum Informacji Konsumenckiej

Infolinia

  • infolinia: 22 330 4000(tonowo 1)  
    czynna w dni robocze: 08:15 – 16:15

Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Co powinna zawierać odpowiedź operatora na reklamację?

Elementy, które powinna zawierać odpowiedź operatora na reklamację określone są w § 7 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej.

Odpowiedź powinna zawierać:

  • informację o dniu złożenia reklamacji,
  • rozstrzygnięcie o uznaniu lub odmowie uznania reklamacji,
  • wskazanie kwoty odszkodowania i terminu jej zwrotu lub zaliczenia na poczet przyszłych płatności (w przypadku uznania reklamacji),
  • imię, nazwisko i zajmowane stanowisko osoby, która rozpatrywała reklamację.

 


Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie w sprawie usługi telekomunikacyjnej