Co zrobić w sytuacji, gdy operator nie odpowiedział na reklamację w terminie 30 dni?

W przypadku przekroczenia terminu 30 dni na odpowiedź na reklamację uznaje się, że została ona uwzględniona.

Jeżeli operator nie odpowiedział na reklamację w terminie 30 dni, abonent może zwrócić się do Urzędu Komunikacji Elektronicznej z wnioskiem o interwencję.

 


Podstawa prawna:

  • ustawa Prawo telekomunikacyjne