Czego może dotyczyć reklamacja usługi telekomunikacyjnej? - Centrum Informacji Konsumenckiej

Infolinia

  • infolinia: 22 330 4000(tonowo 1)  
    czynna w dni robocze: 08:15 – 16:15

Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Czego może dotyczyć reklamacja usługi telekomunikacyjnej?

Zakres tematyczny reklamacji określony jest w § 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej.

Reklamacja może dotyczyć:

  • niedotrzymania z winy operatora terminu rozpoczęcia świadczenia usługi,
  • niewykonania lub nienależytego wykonania usługi,
  • nieprawidłowego obliczenia należności z tytułu świadczonych usług.

 


Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie w sprawie usługi telekomunikacyjnej