Ile czasu operator ma na udzielnie odpowiedzi na reklamację?

Operator powinien rozpatrzyć reklamację w terminie 30 dni od dnia jej złożenia.

Termin 30 dni zostanie zachowany, jeżeli operator przed jego upływem:

  • nada pisemną (papierową) odpowiedź w urzędzie pocztowym,
  • wyśle elektroniczną (mailową) odpowiedź.

 


Podstawa prawna:

  • ustawa Prawo telekomunikacyjne