Czy dostawca usług roamingowych musi chronić abonenta przed wysokimi kosztami transmisji danych w Unii Europejskiej i poza nią? - Centrum Informacji Konsumenckiej

Infolinia

  • infolinia: 22 330 4000(tonowo 1)  
    czynna w dni robocze: 08:15 – 16:15

Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Czy dostawca usług roamingowych musi chronić abonenta przed wysokimi kosztami transmisji danych w Unii Europejskiej i poza nią?

Dostawcy usług roamingowych mają obowiązek ochrony abonenta przed wysokimi kosztami transmisji danych na terenie Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE/EOG). Poza UE/EOG obowiązek taki również istnieje, o ile operator sieci zagranicznej umożliwia monitorowanie zużycia danych.

W ramach standardowego mechanizmu ochrony abonentów operatorzy mają obowiązek ustawienia limitu kwotowego w wysokości 50 EUR miesięcznie na transmisję danych w roamingu.

Gdy rachunek za transmisję danych w roamingu osiągnie 80% kwoty 50 EUR, operator ma obowiązek poinformować abonenta o tym fakcie. Po przekroczeniu kwoty 50 EUR, dostawca usług powiadamia w wiadomości SMS o:

  • procedurze, którą należy podjąć w celu kontynuowania usługi dostępu do Internetu,
  • koszcie związanym z każdą dodatkową wykorzystaną jednostką danych.

Jeżeli abonent nie udzieli odpowiedzi na powiadomienie, operator ma obowiązek zablokować transmisję danych do momentu, gdy abonent zażąda kontynuowania lub wznowienia świadczenia usług.

 


Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie PE i Rady ws. roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii