Co zrobić, gdy operator nie dotrzymał terminu przeniesienia numeru?

Abonent może złożyć reklamację. Za każdy dzień zwłoki w przeniesieniu numeru abonentowi przysługuje od dotychczasowego dostawcy usług jednorazowe odszkodowanie.

Wysokość odszkodowania wynosi:

  • ¼ sumy opłat miesięcznych, liczonej według rachunków z ostatnich 3 okresów rozliczeniowych (dla usług abonamentowych),
  • ¼ sumy wartości doładowań konta z ostatnich 3 miesięcy (dla usług pre-paid).

Możesz również złożyć wniosek o interwencję Prezesa UKE.

 


Podstawa prawna:

  • ustawa Prawo telekomunikacyjne
  • Rozporządzenie w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych