Czy abonent może odzyskać środki pieniężne z konta pre-paid, które straciło swoją ważność?

Nie, nie ma takiej możliwości.

Usługi pre-paid polegają na doładowywaniu konta określoną kwotą. Każde doładowanie obowiązuje w ściśle określonym terminie, niezależnie od tego czy abonent korzysta z usług, czy nie.

Zasady działania i rozliczania usług pre-paid wskazane są w regulaminie tych usług. Aktywacja usługi pre-paid jest równoznaczna z oświadczeniem, że abonent zapoznał się i akceptuje warunki świadczenia tego typu usługi. Tym samym abonent powinien znać termin ważności konta.