Czy abonent może bez konsekwencji wypowiedzieć umowę, jeżeli operator nie rozpoczął świadczenia usług stacjonarnych? - Centrum Informacji Konsumenckiej

Infolinia

  • infolinia: 22 330 4000(tonowo 1)  
    czynna w dni robocze: 08:15 – 16:15

Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Czy abonent może bez konsekwencji wypowiedzieć umowę, jeżeli operator nie rozpoczął świadczenia usług stacjonarnych?

Tak, jeżeli w pierwszej kolejności abonent pisemnie wezwie operatora do spełnienia świadczenia (uruchomienia usługi telekomunikacyjnej), wyznaczając mu rozsądny, możliwy do spełnienia termin, i zaznaczając, że po jego upływie odstąpi od umowy.

Oświadczenie o takiej treści warto wysłać do operatora listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Termin, jaki ma operator na uruchomienie usługi od momentu zawarcia umowy określony jest w umowie lub regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych. Jeżeli termin ten nie zostanie dotrzymany, abonent może skorzystać z opisanego wyżej uprawnienia, jakie daje ustawa Kodeks cywilny, lub złożyć reklamację.

W przypadku otrzymania negatywnej lub niesatysfakcjonującej odpowiedzi na reklamację, abonent może zwrócić się do Urzędu Komunikacji Elektronicznej z wnioskiem o interwencję.

 


Podstawa prawna:

  • ustawa Prawo telekomunikacyjne
  • Rozporządzenie w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej
  • ustawa Kodeks cywilny