Czy operator może naliczyć opłatę za połączenie z biurem obsługi klienta?

Tak, operator może naliczyć opłatę za połączenie z biurem obsługi klienta.

Operator ma obowiązek zapewnić abonentowi możliwość połączenia z konsultantem. Nie ma natomiast obowiązku udostępniać bezpłatnej infolinii.

Sposób działania infolinii uzależniony jest od operatora. Oznacza to, że operator może naliczać opłaty oraz stosować system automatycznej sekretarki, w którym tonowo wybiera się różne opcje przez uzyskaniem połączenia z konsultantem.

Koszt połączenia z infolinią operatora wskazany jest w cenniku.

 


Podstawa prawna:

  • ustawa Prawo telekomunikacyjne