Czy operator może zablokować usługi z powodu nieopłaconej faktury?

Tak. Każdy operator w regulaminie świadczenia usług określa zasady postępowania w przypadku braku dokonania przez abonenta płatności.

Jeżeli abonent nie opłacił faktury, z reguły w pierwszej kolejności operator zawiesza możliwość wykonywania połączeń wychodzących. W przypadku dalszych opóźnień w płatności zawieszane są połączenia przychodzące.

W czasie ograniczenia możliwości wykonywania i odbierania połączeń opłaty abonamentowe są normalnie naliczane.

Przed każdym ograniczeniem lub zawieszeniem świadczenia usług operator powinien wezwać abonenta do uregulowania zaległości.

 


Podstawa prawna: