Interwencje - Centrum Informacji Konsumenckiej

Infolinia

  • infolinia: 22 330 4000(tonowo 1)  
    czynna w dni robocze: 08:15 – 16:15

Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Interwencje

Operator pocztowy nie udzielił odpowiedzi na reklamację lub odpowiedź jest negatywna? Podejrzewasz, że operator naruszył Twoje prawa? Zamierzasz dochodzić dalszych roszczeń, a nie wiesz jakie kroki podjąć?

Wniosek o interwencję Prezesa UKE możesz złożyć w dowolnym momencie – w przypadku nieuwzględnienia roszczeń
w trybie rozpatrywania reklamacji lub nawet w sytuacji, gdy postępowanie reklamacyjne nie zostało jeszcze zakończone.

W toku interwencji:

  • zwrócimy się do operatora pocztowego o ustosunkowanie się do przedstawionych przez Ciebie zarzutów
  • podejmiemy czynności wyjaśniające

Pamiętaj! Interwencja nie jest inną formą reklamacji i nie kończy się wydaniem decyzji. W toku interwencji, otrzymasz informacje na temat dokonanych ustaleń i/lub podjętych przez nas dalszych kroków i działań w sprawie.

Złóż wniosek:

We wniosku:

  • podaj swoje dane (imię, nazwisko i adres)
  • wskaż operatora pocztowego, którego dotyczy sprawa
  • dokładnie opisz zaistniałą sytuację i uzasadnij swoje żądania
  • dołącz dokumenty istotne dla sprawy (jeżeli takie posiadasz), np. kopię potwierdzenia nadania przesyłki, dokumentacji z postępowania reklamacyjnego, korespondencji z operatorem pocztowym

W sytuacji gdy postępowanie interwencyjne nie doprowadzi do wyjaśnienia sprawy możesz również skorzystać
z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich (postępowanie ADR).