Prawo międzynarodowe - Centrum Informacji Konsumenckiej

Infolinia

  • infolinia: 22 330 4000(tonowo 1)  
    czynna w dni robocze: 08:15 – 16:15

Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Regulamin Generalny Światowego Związku Pocztowego wraz z załącznikiem - Regulaminem wewnętrznym Kongresów, Światowa Konwencja Pocztowa wraz z Protokołem końcowym, Porozumienie dotyczące pocztowych usług płatniczych, sporządzone w Dausze dnia 11 października 2012 r.
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1522)

   Regulamin Generalny Światowego Związku Pocztowego wraz z załącznikiem – Regulaminem wewnętrznym Kongresów

   Światowa Konwencja Pocztowa

   Porozumienie dotyczące pocztowych usług płatniczych

Regulamin Porozumienia dotyczącego pocztowych usług płatniczych, Regulamin poczty listowej
i Regulamin dotyczący paczek pocztowych, sporządzone w Bernie dnia 11 listopada 2008 r.
(M.P. 2015 poz. 46)

   Oświadczenie Rządowe z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Regulaminem Porozumienia
      dotyczącego pocztowych usług płatniczych, Regulaminem poczty listowej i Regulaminem dotyczącym paczek pocztowych,
      sporządzonymi w Bernie dnia 11 listopada 2008 r.

   Regulamin Porozumienia dotyczącego pocztowych usług płatniczych

   Regulamin poczty listowej

   Regulamin dotyczący paczek pocztowych