Kto prowadzi postępowanie ADR

Prowadzimy postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich na rynku pocztowym.

Urząd Komunikacji Elektronicznej
ul. Giełdowa 7/9
01-211 Warszawa

www.uke.gov.pl

Numer wpisu do Rejestru podmiotów uprawnionych: 2.

ADR w Unii Europejskiej

Jesteśmy organem samodzielnym, niezależnym i bezstronnym w stosunku do stron sporu cywilnoprawnego.

Zachowamy w tajemnicy wszelkie informacje uzyskane w trakcie postępowania ADR. Nie przyjmujemy instrukcji, wskazówek oraz zaleceń od stron sporu lub ich przedstawicieli.

Nasze wynagrodzenie nie jest uzależnione od wyników prowadzonego postępowania.

Nasi eksperci mają:

  • wyższe wykształcenie,
  • wiedzę z zakresu wykonywania działalności pocztowej i ochrony praw konsumenta,
  • doświadczenie zawodowe związane z rynkiem pocztowym,
  • upoważnienie do prowadzenia postępowań ADR.

Nie pobieramy opłat za prowadzenie postępowań ADR.

Postępowania prowadzimy w języku polskim.

Prezes UKE jest właściwy do prowadzenia postępowań ADR wobec przedsiębiorców mających siedzibę w Polsce.