Co to jest usługa powszechna? - Centrum Informacji Konsumenckiej

Infolinia

 • infolinia: 22 330 4000(tonowo 1)  
  czynna w dni robocze: 08:15 – 16:15

Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Co to jest usługa powszechna?

Operator wyznaczony jest wybierany na okres 10 lat przez Prezesa UKE, w drodze decyzji, spośród operatorów pocztowych wyłonionych w drodze konkursu ogłaszanego przez Prezesa UKE. Poczta Polska S.A. została wyznaczona do świadczenia usług powszechnych w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2025 r.

Do usług powszechnych zalicza się świadczone w obrocie krajowym i zagranicznym usługi pocztowe obejmujące:

 1. przyjmowanie, sortowanie, przemieszczanie i doręczanie:
  • przesyłek listowych, w tym poleconych i z zadeklarowaną wartością, o wadze do 2 kg i liczonych z tolerancją do
   2 mm wymiarach maksymalnych (90 cm, stanowiących sumę długości, szerokości i wysokości, przy czym największy wymiar nie może przekroczyć 60 cm) i minimalnych strony adresowej (9x14 cm);
  • przesyłek dla ociemniałych;
  • paczek pocztowych, w tym z zadeklarowaną wartością, o masie do 10 kg i wymiarach, z których największy nie przekracza 1,5 m, a suma długości i największego obwodu mierzonego w innym kierunku niż długość nie przekracza 3 m;
 2. sortowanie, przemieszczanie i doręczanie nadesłanych z zagranicy paczek pocztowych o masie do 20 kg i wymiarach,
  z których największy nie przekracza 1,5 m, a suma długości i największego obwodu mierzonego w innym kierunku niż długość nie przekracza 3 m.

Zasady świadczenia usług powszechnych przez operatora wyznaczonego, tj. Pocztę Polską S.A., określa rozporządzenie.

Warto pamiętać, że w zakres usług świadczonych przez Pocztę Polską S.A. wchodzą usługi powszechne, które Poczta Polska S.A. obowiązana jest świadczyć jako operator wyznaczony, jak również inne usługi pocztowe niebędące usługami powszechnymi.