Kiedy następuje zawarcie umowy o świadczenie usługi pocztowej? Co to oznacza? - Centrum Informacji Konsumenckiej

Infolinia

 • infolinia: 22 330 4000(tonowo 1)  
  czynna w dni robocze: 08:15 – 16:15

Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Kiedy następuje zawarcie umowy o świadczenie usługi pocztowej? Co to oznacza?

Świadczenie usług pocztowych odbywa się na podstawie umów o świadczenie usług pocztowych zawieranych między nadawcami a operatorami pocztowymi.

Zawarcie umowy o świadczenie usługi pocztowej następuje gdy:

 1. operator pocztowy przyjmie przesyłkę do doręczenia;
 2. nadawca umieści przesyłkę listową w nadawczej skrzynce pocztowej operatora.

Operator pocztowy określa w regulaminie warunki wykonywania i korzystania z usług pocztowych. Regulamin określa w szczególności:

 1. katalog świadczonych usług;
 2. ogólne warunki świadczenia usług pocztowych;
 3. zasady wykonywania usług pocztowych, w tym warunki przyjmowania i doręczania przesyłek pocztowych;
 4. wykaz przedmiotów i substancji, które nie mogą stanowić zawartości przesyłki pocztowej;
 5. informacje dotyczące gwarantowanej jakości usług pocztowych, w tym terminów ich realizacji, jeżeli operator pocztowy świadczy usługę z gwarantowanym terminem doręczenia;
 6. okoliczności uznania usługi pocztowej za niewykonaną lub nienależycie wykonaną;
 7. sposób postępowania w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi pocztowej;
 8. terminy, po upływie których uważa się niedoręczoną przesyłkę pocztową za utraconą;
 9. uprawnienia nadawcy lub adresata w przypadku utraty, ubytku zawartości lub uszkodzenia przesyłki pocztowej oraz niewykonania usługi pocztowej z zachowaniem gwarantowanej jakości;
 10. zasady, tryb i terminy składania oraz rozpatrywania reklamacji, w tym zasady przyznawania odszkodowań;
 11. wysokość odszkodowań z tytułu utraty, ubytku zawartości lub uszkodzenia przesyłki pocztowej bądź wykonania usługi
  z naruszeniem gwarantowanego terminu doręczenia, jeżeli taki termin był przewidziany w regulaminie;
 12. tryb i sposób wypłaty odszkodowań;
 13. zakres i formy prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.