Kiedy przesyłka dotrze na czas? - Centrum Informacji Konsumenckiej

Infolinia

  • infolinia: 22 330 4000(tonowo 1)  
    czynna w dni robocze: 08:15 – 16:15

Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Kiedy przesyłka dotrze na czas?

Przesyłki będące przedmiotem powszechnej usługi pocztowej (czyli świadczone przez Pocztę Polską S.A.) doręcza się z zachowaniem, określonych w przepisach prawa, wskaźników czasu przebiegu przesyłek pocztowych w obrocie krajowym.

Czas przebiegu przesyłek pocztowych określany jest jako D + n, gdzie: "D" oznacza dzień zawarcia umowy (w przypadku przesyłek rejestrowanych – jest to ten sam dzień albo dzień następny, jeżeli umowa została zawarta po godzinie, podanej przez operatora wyznaczonego do publicznej wiadomości, po której traktuje on umowę jako zawartą w dniu następnym),
"n" oznacza liczbę dni, które upłynęły od dnia nadania do dnia doręczenia przesyłki pocztowej.

Czas przebiegu paczek pocztowych najszybszej kategorii określono jako D+1, natomiast paczek pocztowych niebędących paczkami pocztowymi najszybszej kategorii jako D+3.

Jednakże należy zauważyć, że wskazane wyżej terminy na doręczenie przesyłek pocztowych, po pierwsze nie są gwarantowanymi terminami doręczenia, a po drugie ustawodawca wskazał, że pewna ilość przesyłek (z ogólnej liczby nadanych przesyłek) może być doręczona w terminach późniejszych. W przypadku paczek pocztowych dłuższy czas doręczenia może dotyczyć odpowiednio: D+1 – 20% przesyłek, D+3 – 10% przesyłek.

W tym miejscu podkreślić również należy, iż do czasu przebiegu przesyłek pocztowych nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót.

W przypadku innych usług pocztowych informacje dotyczące terminów ich realizacji, w tym terminów gwarantowanych,
są określone w regulaminach świadczenia usług pocztowych.

Zgodnie z przepisami, wyłącznie operator pocztowy, który świadczy usługę z gwarantowanym terminem doręczenia, zawiera w regulaminie informacje dotyczące gwarantowanej jakości usług pocztowych, w tym terminów ich realizacji.