Kto może świadczyć usługi pocztowe? Jak mogę sprawdzić czy przedsiębiorca jest operatorem pocztowym? - Centrum Informacji Konsumenckiej

Infolinia

  • infolinia: 22 330 4000(tonowo 1)  
    czynna w dni robocze: 08:15 – 16:15

Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Kto może świadczyć usługi pocztowe? Jak mogę sprawdzić czy przedsiębiorca jest operatorem pocztowym?

Działalność pocztowa jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2168 z późn. zm.) i podlega wpisowi do rejestru operatorów pocztowych.

Prezes UKE prowadzi rejestr operatorów pocztowych obejmujący informacje dotyczące operatorów pocztowych i wykonywanej działalności w zakresie usług pocztowych.

Nie wymaga wpisu do rejestru działalność pocztowa polegająca na przyjmowaniu, sortowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu druków bezadresowych, działalność wykonywana przez agenta pocztowego na podstawie umowy agencyjnej zawartej z operatorem zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, jak i działalność pocztowa wykonywana przez podwykonawcę w imieniu operatora pocztowego na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej.

Natomiast Poczta Polska S.A. decyzją Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej została wyznaczona do świadczenia usług powszechnych w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.