Czy osoba niepełnosprawna może nadać przesyłkę w miejscu zamieszkania? - Centrum Informacji Konsumenckiej

Infolinia

  • infolinia: 22 330 4000(tonowo 1)  
    czynna w dni robocze: 08:15 – 16:15

Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Czy osoba niepełnosprawna może nadać przesyłkę w miejscu zamieszkania?

Poczta Polska S.A., za pośrednictwem listonoszy, obsługuje osoby niepełnosprawne w miejscu ich zamieszkania w zakresie przyjmowania korespondencji nierejestrowanej oraz doręczania przesyłek pocztowych, w tym rejestrowanych oraz kwot pieniężnych określonych w przekazach, z pominięciem oddawczej skrzynki pocztowej i bez konieczności odbierania przesyłki w placówce pocztowej.

Powyższe dokonywane jest na podstawie wniosku o wpis do ewidencji złożonego przez osobę niepełnosprawną, bez pobierania dodatkowych opłat.