Czy osoba niepełnosprawna może nadać przesyłkę w miejscu zamieszkania?

Poczta Polska S.A., za pośrednictwem listonoszy, obsługuje osoby niepełnosprawne w miejscu ich zamieszkania w zakresie przyjmowania korespondencji nierejestrowanej oraz doręczania przesyłek pocztowych, w tym rejestrowanych oraz kwot pieniężnych określonych w przekazach, z pominięciem oddawczej skrzynki pocztowej i bez konieczności odbierania przesyłki w placówce pocztowej.

Powyższe dokonywane jest na podstawie wniosku o wpis do ewidencji złożonego przez osobę niepełnosprawną, bez pobierania dodatkowych opłat.