Czy operator pocztowy wypłaci odszkodowanie w żądanej wysokości jeżeli nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie? - Centrum Informacji Konsumenckiej

Infolinia

  • infolinia: 22 330 4000(tonowo 1)  
    czynna w dni robocze: 08:15 – 16:15

Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Czy operator pocztowy wypłaci odszkodowanie w żądanej wysokości jeżeli nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie?

Zgodnie z § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie reklamacji usługi pocztowej, operator pocztowy rozpatruje reklamację niezwłocznie i udziela odpowiedzi na reklamację w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Stosownie do § 9 ust. 2 rozporządzenia, termin uważa się za zachowany, jeżeli operator pocztowy w tym terminie nadał (wysłał) odpowiedź na reklamację. Te same uregulowania mają również zastosowanie do terminu rozpatrywania odwołania od odpowiedzi na reklamację.

Zgodnie z § 14 rozporządzenia, nieudzielenie przez operatora pocztowego odpowiedzi na reklamację w tym terminie skutkuje uznaniem reklamacji i wypłatą odszkodowania w wysokości wynikającej z przepisów Prawa pocztowego, czy regulaminu świadczenia usług pocztowych.