Kto prowadzi postępowanie ADR - Centrum Informacji Konsumenckiej

Infolinia

  • infolinia: 22 330 4000(tonowo 1)  
    czynna w dni robocze: 08:15 – 16:15

Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Kto prowadzi postępowanie ADR

Prowadzimy postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich na rynku telekomunikacyjnym.

Urząd Komunikacji Elektronicznej

ul. Giełdowa 7/9

01-211 Warszawa

www.uke.gov.pl.

Numer wpisu do Rejestru podmiotów uprawnionych: 2.

ADR w Unii Europejskiej

Jesteśmy organem samodzielnym, niezależnym i bezstronnym w stosunku do stron sporu cywilnoprawnego.

Zachowamy w tajemnicy wszelkie informacje uzyskane w trakcie postępowania ADR. Nie przyjmujemy instrukcji, wskazówek oraz zaleceń od stron sporu lub ich przedstawicieli.

Nasze wynagrodzenie nie jest uzależnione od wyników prowadzonego postępowania.

Nasi eksperci mają:

  • wyższe wykształcenie,
  • wiedzę z zakresu wykonywania działalności telekomunikacyjnej i ochrony praw konsumenta,
  • doświadczenie zawodowe związane z rynkiem telekomunikacyjnym,
  • upoważnienie do prowadzenia postępowań ADR.

Nie pobieramy opłat za prowadzenie postępowań ADR.

Postępowania prowadzimy w języku polskim.

Prezes UKE jest właściwy do prowadzenia postępowań ADR wobec przedsiębiorców mających siedzibę w Polsce.