Międzynarodowe UE - Centrum Informacji Konsumenckiej

Infolinia

 • infolinia: 22 330 4000(tonowo 1)  
  czynna w dni robocze: 08:15 – 16:15

Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Aktualności

 • Co zrobić gdy dostawca naliczył cenę za usługę wyższą niż maksymalna cena za połączenia międzynarodowo w UE/EOG?

  14 maja 2019

  W pierwszej kolejności należy złożyć reklamację u swojego dostawcy usług. W przy-padku jej nieuwzględnienia jest możliwość skorzystania z pozasądowego rozwiązy-wania sporów konsumenckich (ADR) lub wystąpienia z wnioskiem o interwencję Prezesa UKE. Więcej o: Co zrobić gdy dostawca naliczył cenę za usługę wyższą niż maksymalna cena za połączenia międzynarodowo w UE/EOG?

 • Czy ceny maksymalne za połaczenia do UE/EOG dotycza nielimitowanych pakietów lub pakietów ze stałym limitem?

  14 maja 2019

  Nie. Jeżeli połączenia wewnątrz UE nie są rozliczane (choćby częściowo) za jed-nostkę (konsumpcję), nie mają do nich zastosowania maksymalne ceny za połącze-nia międzynarodowe i SMS na numery w UE/EOG. Więcej o: Czy ceny maksymalne za połaczenia do UE/EOG dotycza nielimitowanych pakietów lub pakietów ze stałym limitem?

 • Czym jest taryfa alternatywna?

  14 maja 2019

  Jest to oferowana przez dostawcę, alternatywnie do taryfy regulowanej, taryfa, w ramach której dostawcy oferują usługi połączeń międzynarodowych, w tym połączenia międzynarodowe i SMS na numery w UE/EOG. Więcej o: Czym jest taryfa alternatywna?

 • Czy określona jest maksymalna cena połączeń międzynarodowych i SMS wykonywanych na numery z Ukrainy lub ze Stanów Zjednoczonych?

  14 maja 2019

  Nie. Przepisy określają maksymalną cenę za usługi połączeń międzynarodowych oraz SMS wykonywanych na numery z krajów Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Więcej o: Czy określona jest maksymalna cena połączeń międzynarodowych i SMS wykonywanych na numery z Ukrainy lub ze Stanów Zjednoczonych?

 • Czy nowe przepisy dotyczą również połączeń głosowych i SMS które – będąc na wakacjach za granicą – wykonuję do Polski?

  14 maja 2019

  Nie. Przepisy obejmują wyłącznie usługi międzynarodowych połączeń oraz wiadomo-ści SMS tj. usługi z których korzystamy będąc w Polsce kontaktując się z użytkowni-kiem, który posługuje się zagranicznym numerem i nie dotyczą usług realizowanych w roamingu. Więcej o: Czy nowe przepisy dotyczą również połączeń głosowych i SMS które – będąc na wakacjach za granicą – wykonuję do Polski?

 • Od kiedy wprowadzone zostają maksymalne ceny za połączenia międzynarodowe i SMS do UE/EOG?

  14 maja 2019

  Limity cen wprowadzone zostają od 15 maja 2019 r. Więcej o: Od kiedy wprowadzone zostają maksymalne ceny za połączenia międzynarodowe i SMS do UE/EOG?

 • Jakich usług dotyczą wprowadzane maksymalne ceny usług międzynarodowych do UE/EOG?

  14 maja 2019

  Wprowadzane limity cen dotyczą połączeń międzynarodowych i SMS wykonywa-nych przez konsumentów na numery w innych krajach Unii Europejskiej. Więcej o: Jakich usług dotyczą wprowadzane maksymalne ceny usług międzynarodowych do UE/EOG?