Aktualności

 • Czy operator ma obowiązek świadczyć usługę telefoniczną w miejscu zamieszkania abonenta?

  02 stycznia 2018

  Nie, operator nie ma takiego obowiązku. Więcej o: Czy operator ma obowiązek świadczyć usługę telefoniczną w miejscu zamieszkania abonenta?

 • Jak przenieść numer telefonu do nowego operatora?

  02 stycznia 2018

  Aby przenieść numer telefonu do innego operatora, abonent powinien zgłosić się do nowego, wybranego przez siebie dostawcy usług. Nowy dostawca załatwi formalności związane z przeniesieniem, w tym te dotyczące rozwiązania umowy z dotychczasowym operatorem. Więcej o: Jak przenieść numer telefonu do nowego operatora?

 • Co zrobić, gdy operator przeniesie numer bez zgody abonenta?

  02 stycznia 2018

  Abonent może złożyć reklamację. Za każdy dzień od dnia aktywacji numeru u nowego operatora, abonentowi przysługuje od nowego dostawcy usług jednorazowe odszkodowanie. Więcej o: Co zrobić, gdy operator przeniesie numer bez zgody abonenta?

 • Co zrobić, gdy operator nie dotrzymał terminu przeniesienia numeru?

  02 stycznia 2018

  Abonent może złożyć reklamację. Za każdy dzień zwłoki w przeniesieniu numeru abonentowi przysługuje od dotychczasowego dostawcy usług jednorazowe odszkodowanie. Więcej o: Co zrobić, gdy operator nie dotrzymał terminu przeniesienia numeru?

 • Czy operator może odmówić przeniesienia numeru telefonu stacjonarnego do innej lokalizacji?

  02 stycznia 2018

  Tak, jeżeli nowy adres instalacji znajduje się poza zasięgiem sieci operatora. Brak przeniesienia numeru nie oznacza, że dotychczasowa umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych przestaje obowiązywać. Więcej o: Czy operator może odmówić przeniesienia numeru telefonu stacjonarnego do innej lokalizacji?

 • Czy można przenieść numer komórkowy do sieci stacjonarnej i odwrotnie?

  02 stycznia 2018

  Nie, numery telefonów komórkowych mogą być przenoszone tylko w ramach sieci mobilnej, natomiast numery stacjonarne tylko na danym obszarze geograficznym. Więcej o: Czy można przenieść numer komórkowy do sieci stacjonarnej i odwrotnie?

 • Czy operator ma obowiązek przeniesienia numeru VoIP?

  02 stycznia 2018

  Obowiązek przeniesienia numeru z telefonii internetowej VoIP (Voice over Internet Protocol) zależy od tego, czy numer należy do numeracji VoIP, czy też jest zwykłym numerem telefonu, takim jak w tradycyjnych sieciach telefonicznych. Więcej o: Czy operator ma obowiązek przeniesienia numeru VoIP?

 • Czy w ramach własnej sieci operator ma obowiązek przenieść numer telefonu z oferty abonamentowej na ofertę pre-paid?

  02 stycznia 2018

  Nie, operator nie ma obowiązku przeniesienia numeru telefonu z oferty abonamentowej (post-paid) na ofertę pre-paid w ramach własnej sieci. Więcej o: Czy w ramach własnej sieci operator ma obowiązek przenieść numer telefonu z oferty abonamentowej na ofertę pre-paid?