Aktualności

 • Czy abonent może odzyskać środki pieniężne z konta pre-paid, które straciło swoją ważność?

  16 grudnia 2020

  Przepisy ustawy Prawo telekomunikacyjne nie nakładają na dostawców usług telekomunikacyjnych obowiązku zwrotu niewykorzystanych środków z konta pre-paid. Więcej o: Czy abonent może odzyskać środki pieniężne z konta pre-paid, które straciło swoją ważność?

 • Czy można zrezygnować z przeniesienia numeru?

  01 marca 2019

  Tak, abonent może zrezygnować z przeniesienia numeru. W tym celu u dotychczasowego lub nowego operatora należy złożyć stosowne oświadczenie najpóźniej w terminie 2 dni przed planowaną datą przeniesienia. Więcej o: Czy można zrezygnować z przeniesienia numeru?

 • Co zrobić, gdy operator nie dotrzymał terminu przeniesienia numeru?

  01 marca 2019

  Abonent może złożyć reklamację. Za każdy dzień zwłoki w przeniesieniu numeru abonentowi przysługuje od dotychczasowego dostawcy usług jednorazowe odszkodowanie. Więcej o: Co zrobić, gdy operator nie dotrzymał terminu przeniesienia numeru?

 • Czy operator ma obowiązek przeniesienia numeru VoIP?

  01 marca 2019

  Obowiązek przeniesienia numeru z telefonii internetowej VoIP (Voice over Internet Protocol) zależy od tego, czy numer należy do numeracji VoIP, czy też jest zwykłym numerem telefonu, takim jak w tradycyjnych sieciach telefonicznych. Więcej o: Czy operator ma obowiązek przeniesienia numeru VoIP?

 • Co zrobić, gdy operator przeniesie numer bez zgody abonenta?

  01 marca 2019

  Abonent może złożyć reklamację. Za każdy dzień od dnia aktywacji numeru u nowego operatora, abonentowi przysługuje od nowego dostawcy usług jednorazowe odszkodowanie. Więcej o: Co zrobić, gdy operator przeniesie numer bez zgody abonenta?

 • Jak przenieść numer telefonu do nowego operatora?

  01 marca 2019

  Aby przenieść numer telefonu do innego operatora, abonent powinien zgłosić się do nowego, wybranego przez siebie dostawcy usług. Nowy dostawca załatwi formalności związane z przeniesieniem, w tym te dotyczące rozwiązania umowy z dotychczasowym operatorem. Więcej o: Jak przenieść numer telefonu do nowego operatora?

 • Czy operator ma obowiązek świadczyć usługę telefoniczną w miejscu zamieszkania abonenta?

  02 stycznia 2018

  Nie, operator nie ma takiego obowiązku. Więcej o: Czy operator ma obowiązek świadczyć usługę telefoniczną w miejscu zamieszkania abonenta?

 • Czy operator może odmówić przeniesienia numeru telefonu stacjonarnego do innej lokalizacji?

  02 stycznia 2018

  Tak, jeżeli nowy adres instalacji znajduje się poza zasięgiem sieci operatora. Brak przeniesienia numeru nie oznacza, że dotychczasowa umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych przestaje obowiązywać. Więcej o: Czy operator może odmówić przeniesienia numeru telefonu stacjonarnego do innej lokalizacji?