Co zrobić w sytuacji, gdy będąc na terenie Polski operator rozliczył połączenia jak w roamingu poza Unią Europejską? - Centrum Informacji Konsumenckiej

Infolinia

  • infolinia: 22 330 4000(tonowo 1)  
    czynna w dni robocze: 08:15 – 16:15

Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Co zrobić w sytuacji, gdy będąc na terenie Polski operator rozliczył połączenia jak w roamingu poza Unią Europejską?

W pierwszej kolejności abonent powinien złożyć reklamację do swojego dostawcy usług telekomunikacyjnych. W przypadku otrzymania negatywnej lub niesatysfakcjonującej odpowiedzi, abonent może zwrócić się do Urzędu Komunikacji Elektronicznej z wnioskiem o przeprowadzenie pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów konsumenckich (postępowanie ADR).

Wszystkie stacje bazowe operatorów telekomunikacyjnych, tworzące sieć telekomunikacyjną, mają określoną moc sygnału, pokrywającą określony obszar terytorialny. Wpływ na pokrycie danego obszaru przez sygnał stacji bazowej ma wiele czynników, takich jak np. ukształtowanie terenu, zalesienie, gęstość i typ zabudowy, czy aktualnie panujące naturalne warunki propagacji fal radiowych. Na zasięg stacji bazowych nie mają jednak wpływu granice państwowe. Oznacza to, że na przykład stacja bazowa umieszczona na terenie Czech w stosunkowo bliskiej odległości od granicy, może swym zasięgiem obejmować terytorium Polski. Co więcej, jeżeli moc sygnału takiej stacji bazowej jest większa od mocy sygnału polskiej stacji bazowej, to sygnał ten może być sygnałem dominującym na terenie Polski.

W celu ograniczenia występowania wyżej wskazanej sytuacji, na podstawie umów międzypaństwowych moc sygnałów stacji bazowych znajdujących się w stosunkowo niewielkiej odległości od granic państwowych jest zmniejszana, jednakże nie ma technicznych możliwości, aby sygnał ten skonfigurować w taki sposób, aby nie przekraczał granic państwowych, które cechują się nieregularnością kształtów.

Korzystając z mobilnych usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieciach operatorów komórkowych, szczególną uwagę należy zwrócić na strefę przygraniczną, w której może wystąpić zjawisko „roamingu przygranicznego”.  To znaczy, że abonent korzystający z usług polskiego operatora, będąc w Polsce, może wykonywać połączenia w ramach roamingu zagranicznego, gdyż wykorzystywany telefon komórkowy zalogował się do sieci operatora zagranicznego, którego stacja bazowa emituje silniejszy sygnał niż stacja bazowa operatora polskiego. W takiej sytuacji polski operator nalicza opłaty zgodnie z cennikiem roamingowym, gdyż realizacja połączeń odbywa się za pośrednictwem sieci zagranicznej, mimo iż abonent, będący w strefie przygranicznej, znajduje się na terytorium Polski.

Przed wykonywaniem połączeń w strefie przygranicznej należy zwrócić szczególną uwagę na ustawienia telefonu w zakresie wyboru sieci. Bardzo często telefony skonfigurowane są w taki sposób, że automatycznie wybierają sieć, do której się logują. Wybierana jest sieć, która na danym obszarze cechuje się najsilniejszym sygnałem, tj. najlepszym zasięgiem. W celu zapobieżenia sytuacji, w której abonent będzie wykonywać połączenie krajowe z wykorzystaniem sieci zagranicznej, należy zmienić ustawienia telefonu w zakresie wyboru sieci z automatycznego na ręczny, wskazując jednocześnie, że telefon zawsze powinien logować się do danej krajowej sieci telekomunikacyjnej.

 


Podstawa prawna: