Umowy, rachunki, płatności - Centrum Informacji Konsumenckiej

Infolinia

 • infolinia: 22 330 4000(tonowo 1)  
  czynna w dni robocze: 08:15 – 16:15

Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Aktualności

 • Kiedy następuje przedawnienie roszczeń operatora?

  12 lutego 2019

  Przedawnienie roszczeń operatora, wynikających z opłat abonamentowych, zrealizowanych połączeń kary umownej i wykonanej instalacji sprzętu, wynosi 3 lata. Więcej o: Kiedy następuje przedawnienie roszczeń operatora?

 • Czy konsument ma prawo wyboru formy zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych?

  12 grudnia 2018

  Tak. Konsument ma prawo dokonać formy wyboru zawarcia umowy spośród oferowanych przez operatora. Więcej o: Czy konsument ma prawo wyboru formy zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych?

 • Co to jest dokumentowa forma zawarcia umowy?

  12 grudnia 2018

  Dokumentowa forma umowy umożliwia złożenie oświadczenia woli w postaci dokumentu w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie. Więcej o: Co to jest dokumentowa forma zawarcia umowy?

 • W jakim czasie abonent może złożyć wypowiedzenie umowy z powodu zmiany jej warunków (regulaminu, cennika)?

  11 stycznia 2018

  Termin złożenia takiego wypowiedzenia nie jest określony przez obowiązujące przepisy prawa. W zawiadomieniu o proponowanych zmianach operator wyznacza termin na złożenie wypowiedzenia z powodu zmian w umowie. Więcej o: W jakim czasie abonent może złożyć wypowiedzenie umowy z powodu zmiany jej warunków (regulaminu, cennika)?

 • Co powinna zawierać umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych?

  02 stycznia 2018

  Elementy, które powinna zawierać umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych określone są w art. 56 ustawy Prawo telekomunikacyjne. Więcej o: Co powinna zawierać umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych?

 • Czy można zawrzeć umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych na okres krótszy niż 24 miesiące?

  02 stycznia 2018

  Tak, jeżeli operator ma w swojej ofercie umowy na czas określony, wówczas jest zobowiązany do posiadania przynajmniej jednej oferty z możliwością zawarcia umowy na okres do 12 miesięcy. Więcej o: Czy można zawrzeć umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych na okres krótszy niż 24 miesiące?

 • Czy można zawrzeć umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych na okres dłuższy niż 24 miesiące?

  02 stycznia 2018

  Nie, pierwsza umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawarta z operatorem na czas określony nie może być dłuższa niż 24 miesiące. Więcej o: Czy można zawrzeć umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych na okres dłuższy niż 24 miesiące?

 • Czy operator może odmówić zawarcia umowy z abonentem?

  02 stycznia 2018

  Tak, operator może odmówić zawarcia umowy z abonentem jeżeli ten nie uzyska pozytywnej oceny wiarygodności płatniczej. Oceny takiej operator dokonuje na podstawie posiadanych danych i zaczerpniętych z biura informacji gospodarczej. Więcej o: Czy operator może odmówić zawarcia umowy z abonentem?