Aktualności

 • W jakim czasie abonent może złożyć wypowiedzenie umowy z powodu zmiany jej warunków (regulaminu, cennika)?

  11 styczeń 2018

  Termin złożenia takiego wypowiedzenia nie jest określony przez obowiązujące przepisy prawa. W zawiadomieniu o proponowanych zmianach operator wyznacza termin na złożenie wypowiedzenia z powodu zmian w umowie. Więcej o: W jakim czasie abonent może złożyć wypowiedzenie umowy z powodu zmiany jej warunków (regulaminu, cennika)?

 • Co powinna zawierać umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych?

  02 styczeń 2018

  Elementy, które powinna zawierać umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych określone są w art. 56 ustawy Prawo telekomunikacyjne. Więcej o: Co powinna zawierać umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych?

 • Czy można zawrzeć umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych na okres krótszy niż 24 miesiące?

  02 styczeń 2018

  Tak, jeżeli operator ma w swojej ofercie umowy na czas określony, wówczas jest zobowiązany do posiadania przynajmniej jednej oferty z możliwością zawarcia umowy na okres do 12 miesięcy. Więcej o: Czy można zawrzeć umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych na okres krótszy niż 24 miesiące?

 • Czy można zawrzeć umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych na okres dłuższy niż 24 miesiące?

  02 styczeń 2018

  Nie, pierwsza umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawarta z operatorem na czas określony nie może być dłuższa niż 24 miesiące. Więcej o: Czy można zawrzeć umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych na okres dłuższy niż 24 miesiące?

 • Czy operator może odmówić zawarcia umowy z abonentem?

  02 styczeń 2018

  Tak, operator może odmówić zawarcia umowy z abonentem jeżeli ten nie uzyska pozytywnej oceny wiarygodności płatniczej. Oceny takiej operator dokonuje na podstawie posiadanych danych i zaczerpniętych z biura informacji gospodarczej. Więcej o: Czy operator może odmówić zawarcia umowy z abonentem?

 • Od czego operator może uzależnić zawarcie umowy z abonentem?

  02 styczeń 2018

  Operator może uzależnić zawarcie umowy od oceny wiarygodności płatniczej abonenta. Więcej o: Od czego operator może uzależnić zawarcie umowy z abonentem?

 • Od czego operator nie może uzależnić zawarcia umowy z abonentem?

  02 styczeń 2018

  Operator nie może uzależniać zawarcia umowy od zakazu podpisania umowy z innym operatorem oraz od podania innych danych niż te, które przewidziane są ustawą Prawo telekomunikacyjne. Więcej o: Od czego operator nie może uzależnić zawarcia umowy z abonentem?

 • Co zrobić w sytuacji, gdy podpis na umowie o świadczenie usług telekomunikacyjnych został sfałszowany?

  02 styczeń 2018

  Jeżeli podpis na umowie o świadczenie usług telekomunikacyjnych został sfałszowany, sprawę należy zgłosić do najbliższej jednostki Policji. Podrobienie podpisu jest przestępstwem. Więcej o: Co zrobić w sytuacji, gdy podpis na umowie o świadczenie usług telekomunikacyjnych został sfałszowany?