Jak właściwie wybrać usługę pocztową, z której chcemy skorzystać? - Centrum Informacji Konsumenckiej

Infolinia

  • infolinia: 22 330 4000(tonowo 1)  
    czynna w dni robocze: 08:15 – 16:15

Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Jak właściwie wybrać usługę pocztową, z której chcemy skorzystać?

Korzystając z usług pocztowych należy mieć na uwadze, że na rynku pocztowym funkcjonują różne rodzaje usług pocztowych, więc użytkownik przy ich wyborze powinien kierować się swoimi potrzebami. Częstym problemem jest to, że klienci operatorów pocztowych nie zapoznają się z regulaminami dedykowanymi danej usłudze pocztowej. Dlatego, aby uniknąć rozczarowania, przed dokonaniem wyboru operatora pocztowego, z którego usług chcemy skorzystać, czy też wyboru rodzaju świadczonej przez niego usługi, właściwym jest zapoznanie się z postanowieniami regulaminu danej usługi. Podkreślenia wymaga, że w momencie przyjęcia przez operatora pocztowego przesyłki zawieramy umowę o świadczenie usługi pocztowej akceptując jednocześnie postanowienia regulaminu.

Przepisy Prawa pocztowego, jak również przepisy regulaminów pocztowych poszczególnych operatorów pocztowych wprowadzają podział przesyłek pocztowych na różne rodzaje (kategorie), przewidują różne formy i miejsca odbioru, doręczania, czy też nadawania przesyłek pocztowych. Zasadniczy podział rodzajowy przesyłek wyróżnia m.in. przesyłki nierejestrowane (czyli takie, w przypadku których nadania, nadawca nie otrzymuje potwierdzenia ich nadania), rejestrowane (nadawca otrzymuje pokwitowanie przyjęcia) i kurierskie (w odniesieniu do których zapewniona m.in. jest możliwość śledzenia przesyłki kurierskiej, czy zagwarantowany jest termin doręczenia określony w danym regulaminie lub umowie o świadczenie usługi). Oczywistym jest, że operator pocztowy może przewidzieć odbiór, czy nadanie przesyłek pocztowych nie tylko we własnych placówkach pocztowych, ale również, jak np. w przypadku przesyłek kurierskich, gdzie zapewniony jest bezpośredni odbiór przesyłki od nadawcy, a doręczenie bezpośrednio do rąk adresata lub osoby upoważnionej do odbioru.

Każdy z operatorów pocztowych ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo obrotu pocztowego. Tym samym, bez względu na rodzaj przesyłki: czy listowa, czy paczka, operator pocztowy musi zabezpieczyć proces wykonania usługi na każdym etapie jej świadczenia. Jednakże wybór rodzaju usługi (kategorii przesyłki) przy nadawaniu przesyłki wiąże się m.in. z: jakością usługi (np. terminem wykonania usługi), możliwością uzyskania potwierdzenia nadania przesyłki przez nadawcę, czy odbioru przez adresata przesyłki, wysokością odszkodowania w sytuacji niewykonania lub nienależytego wykonania usługi.