Czym różni się pełnomocnictwo udzielone na zasadach ogólnych od pełnomocnictwa pocztowego? - Centrum Informacji Konsumenckiej

Infolinia

  • infolinia: 22 330 4000(tonowo 1)  
    czynna w dni robocze: 08:15 – 16:15

Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Czym różni się pełnomocnictwo udzielone na zasadach ogólnych od pełnomocnictwa pocztowego?

O ile do udzielenia pełnomocnictwa ogólnego wystarczy zachowanie formy pisemnej oraz wręczenie dokumentu pełnomocnikowi, o tyle udzielenie pełnomocnictwa pocztowego, oprócz zachowania formy pisemnej, wymaga udania sie do placówki pocztowej i dokonania tej czynności w obecności pracownika operatora pocztowego. Operator pocztowy może jednak okreslić w regulaminie świadczenia usług pocztowych przypadki, w których pełnomocnictwo pocztowe może być udzielone poza placówką pocztową.

Mając na uwadze brzmienie przepisów Prawa pocztowego, przesyłka pocztowa nadana na ogólnych zasadach, jeśli nie jest nadana na poste restante, może być wydana ze skutkiem doręczenia zarówno pełnomocnikowi adresata upoważnionemu na podstawie pełnomocnictwa udzielonego na zasadach ogólnych (w tym pełnomocnictwa udzielonego w formie aktu notarialnego), jak również pełnomocnikowi adresata upoważnionemu na podstawie pełnomocnictwa pocztowego.

Natomiast, w sytuacji kiedy ustawodawca uzależnia odbiór przesyłki od przedłożenia pełnomocnictwa pocztowego, to osobie przedkładającej pełnomocnictwo udzielone na zasadach ogólnych nie zostanie wydana przesyłka. Dotyczy to m.in. przesyłek nadawanych na tzw. zasadach szczególnych (tj. np. w postępowaniu cywilnym, postępowaniu karnym, postępowaniu administracyjnym, postępowaniu podatkowym) przez m.in. sądy (w tym sądy powszechne i administracyjne), organy administracji, organy podatkowe czy inne instytucje publiczne.