Reklamacje i odszkodowania

  • Przesyłka dotarła uszkodzona - co dalej? rozwiń element

    W sytuacji, kiedy przesyłka dotarła do nas uszkodzona lub z ubytkiem zawartości podstawą reklamacji jest protokół spisany w obecności pracownika operatora, który ją dostarczył. Jeżeli uszkodzenia nie były widoczne na zewnątrz przesyłki przy jej przyjęciu musimy je zgłosić operatorowi pocztowemu nie później niż 7 dni po otrzymaniu przesyłki.

    Więcej