Reklamacje i odszkodowania

  • Co zrobić gdy przesyłka zaginie? rozwiń element

    W przypadku zaginięcia przesyłki pocztowej można wnieść reklamację do operatora pocztowego, u którego przesyłka pocztowa została nadana. Należy pamiętać, że prawo wniesienia reklamacji przysługuje nadawcy albo adresatowi, przy czym, aby adresat mógł wnieść z tego tytułu reklamację, nadawca musi zrzec się na jego rzecz prawa dochodzenia roszczeń.

    Więcej