Czy procedura reklamacyjna różni się jeżeli dotyczy przesyłki zagranicznej, wysyłanej poza Polskę? - Centrum Informacji Konsumenckiej

Infolinia

  • infolinia: 22 330 4000(tonowo 1)  
    czynna w dni robocze: 08:15 – 16:15

Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Czy procedura reklamacyjna różni się jeżeli dotyczy przesyłki zagranicznej, wysyłanej poza Polskę?

Procedura reklamacyjna dotycząca przesyłek pocztowych nadawanych za granicę posiada pewne różnice w stosunku do reklamacji przesyłek krajowych. Przykładowo, nie określają one wprost terminu udzielenia odpowiedzi reklamującemu. Określają natomiast, że odszkodowanie powinno być wypłacone najpóźniej w okresie 3 miesięcy licząc od dnia następnego po dniu złożenia reklamacji.

Warto również pamiętać, że reklamację dotyczącą takiej przesyłki można złożyć u operatora pocztowego, u którego przesyłka została nadana, w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy licząc od dnia następnego po dniu nadania przesyłki.