Korzystanie z usług pocztowych

  • Jakie są zasady doręczania przesyłek pocztowych? rozwiń element

    Ogólne zasady doręczania przesyłek pocztowych określone są w przepisach ustawy Prawo pocztowe. Natomiast, kwestię doręczania przesyłek nadawanych w postępowaniu cywilnym, karnym, administracyjnym czy podatkowym przez m.in. sądy, organy administracji czy inne instytucje publiczne, regulują przepisy ustaw szczególnych.

    Więcej