j@ online - bezpieczny w sieci

14 kwietnia na profilu UKE na YouTube zainaugurowaliśmy naszą nową kampanię. Relację z konferencji można obejrzeć tutaj:

 

Prelegenci:


 

mgr inż. Wojciech Drzewiński

Ekspert UKE, kierownik projektu E-Doręczenia. Na Politechnice Wrocławskiej pełni rolę kierownika projektu Cyberbezpieczeństwo dla Gospodarki Przyszłości realizowanego przy Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej, a także kierownika zadania Udostępniania Wiedzy Politechniki Wrocławskiej w projekcie AZON 2.0. Jest zatrudniony w Katedrze Telekomunikacji i Teleinformatyki jako wykładowca i asystent, gdzie prowadzi zajęcia ze studentami. Posiada duże doświadczenie w branży IT. Jako wieloletni pracownik Politechniki Wrocławskiej m.in. koordynował Zespół Laboratoriów w Wrocławskim Centrum Sieciowo-Superkomputerowym, a także kierował Laboratorium Akademia 3d, pełnił rolę eksperta w zakresie systemów nawigacyjnych w Projekcie Politechnika Nowych Szans.

Oprócz zagadnień związanych z cyberbezpieczeństwem jego zainteresowania skierowane są na technologię i technikę 3D: scanning, modelowanie, fotogrametria i wydruk. Pełni funkcję prezesa spółki PiQual zajmującej się digitalizacją metodą fotogrametrii i zaawansowanymi rozwiązaniami dla osób niepełnosprawnych.


 

dr Marlena Kilian

Doktor nauk społecznych, pedagog specjalny. Zajmuje się zagadnieniem niepełnosprawności w starszym wieku oraz starością i osobami starszymi w ujęciu edukacyjnym i terapeutycznym. Od początku swojej działalności naukowej i dydaktycznej związana z Wydziałem Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Autorka ponad 50 artykułów naukowych i książek. Odznaczona medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.

 

 

 

 


 

Magdalena Duszyńska

Psycholog i trener z zamiłowania, pasji i zawodu. Prowadzi własną działalność szkoleniową. Bliska jest jej praca w nurcie poznawczo-behawioralnym. Zajmuje się także szeroko rozumianym zjawiskiem przemocy we współczesnych środowiskach. Prowadzi szkolenia dla kadry pedagogicznej, dzieci, młodzieży i ich rodziców na tematy związane m.in. z cyberprzemocą i nowymi technologiami. Wspieranie najmłodszych w zakresie mowy nienawiści i zagrożeń w sieci jest jej misją. Jest ekspertem w Cyberporadni (we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego) we Wrocławiu, gdzie konsultuje i pomaga osobom, które potrzebują wsparcia w zakresie problemów w cyberświecie. Stawia na rzetelną i sprawdzoną wiedzę psychologiczną oraz stale się dokształca. Nieustannie umiera z ciekawości, żeby poznać drugiego człowieka.


 


 

Katarzyna Araczewska

Zastępca dyrektora w Departamencie Ochrony Zbiorowych Interesów Konsumentów UOKiK, koordynator pracy Zespołu ds. nowych technologii w UOKiK, członek unijnych grup roboczych zajmujących się przeciwdziałaniem naruszeniom prawa w internecie, ekspert w obszarze ochrony konsumentów na rynku usług telekomunikacyjnych i świadczonych drogą elektroniczną.

 


 

 

 


 

Paulina Krakowska

Specjalistka Biura Rzecznika Finansowego, Wydziału Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego. Jest absolwentką studiów prawniczych, podyplomowych studiów związanych z windykacją należności oraz studiów Analityk Compliance i AML.
 

 

 


 

 

 

Naczelnik Wydziału Rozpoznania Biuro do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji

Od 14 lat bierze udział w realizacji spraw, gdzie wykorzystana była nowoczesna technologia informatyczna (prawa własności intelektualnej, pedofilia, oszustwa związane z płatnościami, zabezpieczanie dowodów cyfrowych etc.), zarówno jako narzędzie do popełniania przestępstw jak i również jako jeden z elementów pozwalających na uzyskanie szerszej wiedzy na temat zdarzenia. W latach 2006-2016 pracował w Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, gdzie od 2013 r. kierował Sekcją Badań Dokumentów LK KWP, w skład której wchodziły pracownie badań: informatycznych, wizualnych, dokumentów, antroposkopijnych, poligraficznych (wariograficznych).    

Jako ekspert/trener prowadził międzynarodowe szkolenia bądź opiniował działania jednostek celem podniesienia potencjału kadry zarządczej oraz wykonawczej z zakresu cyberprzestępczości m.in. w działaniach: “Cyber Security Expert. IBM Lebanon – phase 2; The International Centre for Migration Policy Development (ICMPD)” 2018 r. oraz “Reform of the initial and continuous training of the police system in the Republic of Moldova” 2020 r.  

Autor publikacji z zakresu cyberprzestępczości, członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego, organizacji której celem jest wspieranie działalności naukowych związanych z informatyką i jej popularyzacja w każdej dziedzinie życia. Od 2017 r. wykładowca zrzeszony przy Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Lublinie, centralnej instytucji odpowiedzialnej za szkolenie wstępne oraz ustawiczne kadr sądownictwa i prokuratury w Polsce. 

Milena Górecka
prowadząca

Naczelnik Wydziału Kampanii Edukacyjno-Informacyjnych w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej.

Doświadczenie w zakresie prawa telekomunikacyjnego zdobywała w spółkach telekomunikacyjnych oraz organie regulacyjnym. Od 8 lat związana z Departamentem Polityki Konsumenckiej UKE, gdzie kreowała standardy obsługi klienta, kierowała procesem interwencyjnym i wdrażała pozasądowe rozwiązywanie sporów na rynku telekomunikacyjnym.

Obecnie kieruje zespołem odpowiedzialnym za realizację strategii Prezesa UKE w zakresie edukacji i podnoszenia kompetencji cyfrowych konsumentów. Odpowiada za wdrożenie i realizację flagowych kampanii UKE: Klikam z głową, Koduj z UKE, Wiem, co podpisuję.

Autorka licznych artykułów dot. praw i obowiązków konsumentów oraz bezpieczeństwa w sieci. Liderka projektu Prosto po Polsku z UKE.

 

Program konferencji:

11:00 – 11:15
Otwarcie konferencji
Dorota Grudzień-Barbachowska
Dyrektor Departamentu Polityki Konsumenckiej UKE

11:15 – 11:30
Paulina Krakowska
Specjalistka Biura Rzecznika Finansowego
Obowiązki instytucji płatniczych w przypadku nieautoryzowanych transakcji

11:35 – 11:50
Naczelnik Wydziału Rozpoznania Biura do Walki z Cyberprzestępczością
Komenda Główna Policji
Cyberprzestępstwa

11:55 – 12:10
Katarzyna Araczewska
Zastępca Dyrektora w Departamencie Ochrony Zbiorowych Interesów Konsumentów UOKiK
Dark patterns, czyli pułapki w internecie

12:15 – 12:30
mgr inż. Wojciech Drzewiński
Politechnika Wrocławska/UKE
Zagrożenia cyberbezpieczeństwa związane z przyspieszoną aktywizacją nowych grup społecznych – czyli wirus nie tylko groźny dla zdrowia

12:40 – 12:55
Magdalena Duszyńska
psycholog
Co mówią o cyberprzemocy cyfrowi tubylcy, a czego cyfrowi imigranci nie rozumieją?

13:00 – 13:15
dr Marlena Kilian
Senior w cyfrowym świecie

Prowadzący: Milena Górecka, Naczelnik w Departamencie Polityki Konsumenckiej

 

Zachęcamy do obejrzenia: