Spotkania 01-31.03 - Centrum Informacji Konsumenckiej

Infolinia

  • infolinia: 22 330 4000(tonowo 1)  
    czynna w dni robocze: 08:15 – 16:15

Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

dzieci z dyplomami

Spotkania 01-31.03

W marcu przeszkoliliśmy prawie 8000 uczniów. Przeprowadziliśmy 360 godzien lekcyjnych w 59 placówkach na terenie całego kraju.

Podczas warsztatów rozmawialiśmy jak reagować na hejt i cyberprzemoc? Jak tworzyć bezpieczne hasła? Jak chronić naszą prywatność i pieniądze? Ze starszymi uczniami omawialiśmy kwestie związane są z nowoczesnymi technologiami. Wzajemna wymiana informacja jest niesamowitym doświadczeniem.

W marcu odwiedziliśmy:
1.    SP w Świnicach Warckich filia w Pisakach,
2.    SP nr: 267, 314, 342, 344, 364 i 367 w Warszawie,
3.    SP nr 8 w Rzeszowie,
4.    Powiatowy Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Hrubieszowie,
5.    SP w Podhorcach,
6.    SP nr 1 w Człuchowie,
7.    Niepubliczna Szkoła Podstawowa "PIANO",
8.    SP w Kijach,
9.    SP Tuławki,
10.    SP Frączki,
11.    SP w Rudnie,
12.    SP w Zakliczynie,
13.    SP im. Bolesława Chrobrego w Kamieniu Pomorskim,
14.    SP im. Gen. Stanisława Maczka w Bliżynie,
15.    SP w Kalsku,
16.    SP nr 3 im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego oraz SP im M. Kopernika nr 1 w Leżajsku,
17.    SP w Dołhobyczowie,
18.    SP w Koninie,
19.    SP w Błaszkach,
20.    SP w Sobolowie,
21.    SP nr 31 w Gdyni,
22.    SP w Łynie,
23.    SP nr 65 z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi im. Czesława Tańskiego w Bydgoszczy,
24.    Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla dzieci Niesłyszących, Słabosłyszących i z Afazją w Łodzi,
25.    SP nr 7 w Knurowie,
26.    SP w Kłoczewie,
27.    SP w Starej Wsi,
28.    SP Sorbin,
29.    SP w Bielicach,
30.    SP w Rogożu,
31.    Społeczną SP w Dobrzewino-Karczemki,
32.    SP w Naczęsławicach,
33.    Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie,
34.    SP w Daszewicach,
35.    SP nr 2 w Prochowicach,
36.    SP w Słopnicach,
37.    SP w Czernicy,
38.    SP w Biskupicach,
39.    SP Styków,
40.    Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczym Dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabosłyszącej w Lublinie,
41.    Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu,
42.    SP nr 84 i SP nr 44 w Gdańsku,
43.    Podlaski Uniwersytet Dziecięcy,
44.    SP w Radziejach,
45.    Zespół Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolny w Chocianowicach,
46.    SP nr 10 w Legnicy,
47.    SP w Zakrzówku,
48.    SP w Kobylnicy,
49.    SP w St. Kisielinie,
50.    Zespół Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolny w Chocianowicach,
51.    SP nr 34 w Chorzowie,
52.    SP w Dywitach,
53.    SP w Młynnem,
54.    Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Limanowej,
55.    SP nr 1 w Pruchniku,
56.    SP w Borkach,
57.    SP w Chybicach,
58.    Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strojcu,
59.    Publiczna Szkoła Podstawowa w Gnojnej