Edukator prowadzi zajęcia

Spotkania 01.07-31.07

W pierwszym miesiącu wakacji spotkaliśmy się z blisko 150 seniorami w ramach kampanii „Wiem, co podpisuje”. Wielu seniorów dzieliło się z nami obawami dotyczącymi nieuczciwych praktyk podczas zawierania umowy na odległość. Słuchacze potwierdzili, że w niedawnym czasie w ich miejscowości pojawili się przedstawiciele nieznanych im firm telekomunikacyjnych. Jesteśmy pewni, że dzięki naszej kampanii liczba osób zawierających niekorzystne umowy znacznie zmaleje.
Miejsca w których byliśmy:

  • DDP "Senior - WIGOR" w Miedznej Drewnianej
  • DDP "Senior - WIGOR" w Niemojowicach
  • Dom Emeryta Wojskowego w Warszawie
  • Świetlica ogródków działkowych w Białymstoku/Dojlidy
  • DDP Senior Wigor Strzegom
  • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku