Zdjęcie grupowe uczestników spotkania

Spotkania 01.10-31.10

W październiku spotkaliśmy się z 545 seniorami w ramach kampanii „Wiem, co podpisuję”. Zaprezentowaliśmy działania UKE na rzecz seniorów podczas konferencji Zagrożenie i bezpieczeństwo w życiu Seniora na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Pojawiliśmy się także na Festiwalu Pracy i Aktywności Seniorów w Amber Expo w Gdańsku, Dniu Seniora w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim i Andrychowskich Targach Seniora.

Ponadto w październiku odwiedziliśmy:

  • Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szubinie,
  • Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie,
  • OSP w Książu Wielkopolskim,
  • Muzeum Etnograficzne w Warszawie,
  • Klub Seniora w Chrościcach,
  • Ośrodek Dziennego Pobytu dla Seniorów w Ciechocinku,
  • Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Warszawie,
  • Klub Emerytów w Węglińcu,
  • Środowiskowy Dom Samopomocy w Jedwabnie i Wesołowie,
  • Związek Emerytów i Rencistów w Strzegomiu.