Spotkania 01.11-31.12 - Centrum Informacji Konsumenckiej

Infolinia

 • infolinia: 22 330 4000(tonowo 1)  
  czynna w dni robocze: 08:15 – 16:15

Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Spotkania 01.11-31.12

Spotkania 01.11-31.12

W listopadzie i grudniu 2019 roku spotkaliśmy się z ponad 800 seniorami z całej Polski. Poruszaliśmy różne tematy związane z usługami telekomunikacyjnymi. Ostrzegaliśmy przed procederem wprowadzania w błąd przez nieuczciwych przedstawicieli handlowych przy zawieraniu umów. Pojawiało się wiele pytań dotyczących odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, a także usług Premium Rate. Tłumaczyliśmy także różnice między połączeniem roamingowym a międzynarodowym. Kampania "Wiem, co podpisuję" spotyka się z dużym zaangażowaniem ze strony słuchaczy.

Podczas dwóch ostatnich miesięcy 2019 roku spotykaliśmy się z seniorami w następujących miejscach:

 • Giżyckie Centrum Kultury
 • UTW w Dobrodzieniu
 • Klub Seniora w Kielcach
 • UTW Trzecia Młodość w Płocku
 • Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Sokołach
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Dźwierżnie
 • UTW Politechniki Warszawskiej
 • UTW w Wąbrzeźnie
 • Starostwo Powiatowe w Puławach
 • Stowarzyszenie Pomocy Niesłyszącym w Białymstoku
 • Europejskie Centrum Uniwersytetów Drugiego i Trzeciego Wieku
 • Prom Kultury Saska Kępa
 • Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów w Piasecznie
 • Klub Seniora w Kielcach
 • Koło Gospodyń Wiejskich Swarzynice koło Sulechowa
 • Dom Emeryta Wojskowego w Warszawie
 • UTW w Barczewie
 • Klub Seniora "Aktywni Puławscy Seniorzy" w Puławach
 • Uniwersytet Trzeciego Wieku w Grodzisku Mazowieckim
 • Podkarpackie Stowarzyszenie Głuchych w Rzeszowie
 • TCF HUB Centrum Sportu w Krakowie
 • Gminny Ośrodek Kultury w Bojadłach
 • Dom dziennego pobytu "Senior+" w Namysłowie
 • Świetlica Wiejska w Bełczu