Spotkania 01.12 - 31.12.2018 - Centrum Informacji Konsumenckiej

Infolinia

  • infolinia: 22 330 4000(tonowo 1)  
    czynna w dni robocze: 08:15 – 16:15

Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Spotkania 01.12 - 31.12.2018

W grudniu 2018 roku spotkaliśmy się z ponad 300 seniorami z całej Polski. Poruszaliśmy różne tematy związane z usługami telekomunikacyjnymi. Ostrzegaliśmy przed procederem wprowadzania w błąd przez nieuczciwych przedstawicieli handlowych przy zawieraniu umów. Tłumaczyliśmy także różnie między połączeniem roamingowym, a międzynarodowym.

Z seniorami spotykaliśmy się w następujących miejscach:

  • Uniwersytet Złotego Wieku w Łomży
  • Świetlica Osiedlowa Spółdzielni Mieszkaniowej im. W Łukasińskiego w Zamościu
  • Koło Gospodyń Wiejskich w Boruniu
  • Szkoła Podstawowa nr 11 im. UNICEF-u w Szczecinie
  • Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Pieńsku