Ekspertyza materiału filmowego

Film edukacyjny UKE uzyskał pozytywną opinię Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Materiał oceniony został jako wartościowy pod względem edukacyjnym oraz informacyjnym. Ponadto uwzględnia on specyficzne potrzeby osób starszych, co może go czynić skutecznym w przekazywaniu odpowiedniej wiedzy.

 

Pełny tekst ekspertyzy