Spotkania 01.02-31.03 - Centrum Informacji Konsumenckiej

Infolinia

  • infolinia: 22 330 4000(tonowo 1)  
    czynna w dni robocze: 08:15 – 16:15

Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Seniorzy podczas zajęć Wiem, co podpisuję

Spotkania 01.02-31.03

Seniorzy z zainteresowaniem obejrzeli film edukacyjny dotyczący stosowania nieuczciwych praktyk przy zawieraniu umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych.

Po filmie rozmawialiśmy na temat tego, w jaki sposób przedstawiciele operatorów telekomunikacyjnych wykorzystują nieświadomość konsumentów. Słuchacze dzielili się z nami własnymi doświadczeniami bądź zasłyszanymi historiami. 

Poinformowaliśmy uczestników spotkań o przysługujących im prawach. Podkreśliliśmy, jak ważne jest zapoznanie się z umową. Zwracaliśmy uwagę na wymierną wartość podpisu złożonego przez seniorów na umowie o świadczenie usług telekomunikacyjnych i nie tylko. Większość abonentów zbyt późno orientuje się, że podpisując nową umowę, zmienili jednocześnie dostawcę usług. Konsekwencją zerwania dopiero co zawartej umowy terminowej jest naliczenie kar przez operatorów.

Rozmawialiśmy o prawie odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorcy w terminie 14 dni, o świadomym korzystaniu z prawa do przeniesienia numeru telefonu do innego operatora telekomunikacyjnego, definiowaniu kosztów przy korzystaniu z usług Premium Rate czy roamingu.

Podkreślaliśmy, że należy walczyć o swoje prawa konsumenckie, zarówno w zakresie regulacji pocztowych, jak i telekomunikacyjnych. Wyjaśniliśmy procedurę składania reklamacji u operatorów telekomunikacyjnych, a także jak wygląda dochodzenie swoich praw poprzez złożenie wniosku o interwencję do Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Podczas spotkań odpowiedzieliśmy na wszystkie pytania słuchaczy oraz udzielaliśmy porad indywidualnych.

W lutym i marcu zajęcia „Wiem, co podpisuję” przeprowadziliśmy w następujących placówkach:
•    Publicznej Szkole Podstawowej w Murowie
•    Gryfińskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku
•    Miejskim Domu Kultury Klub Seniora w Dąbrówce Małej
•    Kole Emeryta i Rencisty ASTER przy Rzeszowskim Domu Kultury  
•    Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, Szkole Przysposabiającej do Pracy, Szkole Branżowej I Stopnia  w Chojnie
•    "Domu Seniora” w Marcyporębie
•    Miejskim Ośrodku Kultury w Sławkowie
•    Domu Parafialnym przy Parafii Chrystusa Króla w Rzeszowie
•    Gminnym Ośrodku Kultury w Narewce
•    Uniwersytecie Trzeciego Wieku, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Legnicy
•    Klubie Seniora “Arka” BSM w Bydgoszczy
•    Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Legnicy
•    Sali Sesyjnej Ratusza w Rzeszowie
•    Zespole Pałacowo-Parkowym w Ostromecku
•    Szkole Podstawowej w Siedliskach-Bogusz
•    Stowarzyszeniu „Aktywny Wojkowicki Senior”
•    Środowiskowym Domu Samopomocy w Chojnie
•    Zespole Szkół Ekonomicznych w Głogowie
•    Centrum Zdrowego i Aktywnego w Łodzi
•    Kole Emerytów w Szczytnie
•    Gminnym Ośrodku Kultury w Białej Piskiej
•    Szkole Podstawowej w Grajowie
•    Klubie Seniora w Łęgnowie
•    Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora  w Łodzi.