Aktualności

 • Czym różni się pełnomocnictwo udzielone na zasadach ogólnych od pełnomocnictwa pocztowego?

  12 stycznia 2018

  Istotnymi elementami różniącymi oba pełnomocnictwa jest sposób ich udzielenia oraz katalog przesyłek, które można odebrać na podstawie danego pełnomocnictwa. Więcej o: Czym różni się pełnomocnictwo udzielone na zasadach ogólnych od pełnomocnictwa pocztowego?

 • Jakie są zasady doręczania przesyłek w postępowaniu cywilnym?

  12 stycznia 2018

  Sposób doręczania przesyłek nadawanych na zasadach szczególnych w postępowaniu cywilnym uregulowany jest w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego oraz uzupełniony przepisami rozporządzenia w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym. Więcej o: Jakie są zasady doręczania przesyłek w postępowaniu cywilnym?

 • Jakie są zasady doręczania przesyłek w postępowaniu karnym?

  12 stycznia 2018

  Sposób doręczania przesyłek nadawanych na zasadach szczególnych w postępowaniu karnym uregulowany jest w przepisach Kodeksu postępowania karnego oraz uzupełniony przepisami rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism organów procesowych w postępowaniu karnym. Więcej o: Jakie są zasady doręczania przesyłek w postępowaniu karnym?

 • Jakie są zasady doręczania przesyłek w postępowaniu podatkowym?

  12 stycznia 2018

  Sposób doręczania przesyłek nadawanych na zasadach szczególnych w postępowaniu podatkowym uregulowany jest w przepisach Ordynacji podatkowej. Więcej o: Jakie są zasady doręczania przesyłek w postępowaniu podatkowym?