Reklamacje i odszkodowania - Centrum Informacji Konsumenckiej

Infolinia

 • infolinia: 22 330 4000(tonowo 1)  
  czynna w dni robocze: 08:15 – 16:15

Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Aktualności

 • Czy procedura reklamacyjna różni się jeżeli dotyczy przesyłki zagranicznej, wysyłanej poza Polskę?

  12 stycznia 2018

  W sytuacji świadczenia usługi pocztowej w obrocie zagranicznym pierwszeństwo mają zasady określone w międzynarodowych przepisach pocztowych. Więcej o: Czy procedura reklamacyjna różni się jeżeli dotyczy przesyłki zagranicznej, wysyłanej poza Polskę?

 • Przesyłka dotarła uszkodzona - co dalej?

  12 stycznia 2018

  W sytuacji, kiedy przesyłka dotarła do nas uszkodzona lub z ubytkiem zawartości podstawą reklamacji jest protokół spisany w obecności pracownika operatora, który ją dostarczył. Jeżeli uszkodzenia nie były widoczne na zewnątrz przesyłki przy jej przyjęciu musimy je zgłosić operatorowi pocztowemu nie później niż 7 dni po otrzymaniu przesyłki. Więcej o: Przesyłka dotarła uszkodzona - co dalej?

 • Czy operator pocztowy wypłaci odszkodowanie w żądanej wysokości jeżeli nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie?

  12 stycznia 2018

  Nieudzielenie przez operatora pocztowego odpowiedzi na reklamację w terminie skutkuje uznaniem reklamacji i wypłatą odszkodowania w wysokości wynikającej z przepisów Prawa pocztowego, czy regulaminu świadczenia usług pocztowych. Więcej o: Czy operator pocztowy wypłaci odszkodowanie w żądanej wysokości jeżeli nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie?

 • Co zrobić gdy przesyłka zaginie?

  12 stycznia 2018

  W przypadku zaginięcia przesyłki pocztowej można wnieść reklamację do operatora pocztowego, u którego przesyłka pocztowa została nadana. Należy pamiętać, że prawo wniesienia reklamacji przysługuje nadawcy albo adresatowi, przy czym, aby adresat mógł wnieść z tego tytułu reklamację, nadawca musi zrzec się na jego rzecz prawa dochodzenia roszczeń. Więcej o: Co zrobić gdy przesyłka zaginie?

 • Czy przysługuje mi odszkodowanie za zaginięcie przesyłki?

  12 stycznia 2018

  Jeżeli usługa pocztowa nie została wykonana, tj. w sytuacji utraty przesyłki pocztowej, zgodnie z Prawem pocztowym, w każdym przypadku przysługuje odszkodowanie, jednakże jego wysokość jest uzależniona od rodzaju usługi w ramach, której przesyłka została nadana. Więcej o: Czy przysługuje mi odszkodowanie za zaginięcie przesyłki?