Reklamacje i skargi - Centrum Informacji Konsumenckiej

Infolinia

 • infolinia: 22 330 4000(tonowo 1)  
  czynna w dni robocze: 08:15 – 16:15

Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Aktualności

 • W jakim terminie abonent może złożyć reklamację?

  02 stycznia 2018

  Reklamacja usługi telekomunikacyjnej może być złożona do operatora w terminie 12 miesięcy od dnia wystąpienia nieprawidłowości. Więcej o: W jakim terminie abonent może złożyć reklamację?

 • W jakiej formie abonent może złożyć reklamację?

  02 stycznia 2018

  Reklamacja usługi telekomunikacyjnej może być złożona pisemnie (osobiście lub pocztą), elektronicznie (o ile operator udostępnia taki kanał), telefonicznie lub ustnie w salonie operatora. Więcej o: W jakiej formie abonent może złożyć reklamację?

 • Czego może dotyczyć reklamacja usługi telekomunikacyjnej?

  02 stycznia 2018

  Zakres tematyczny reklamacji określony jest w § 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej. Więcej o: Czego może dotyczyć reklamacja usługi telekomunikacyjnej?

 • Jakiego odszkodowania abonent może domagać się od operatora na drodze reklamacji?

  02 stycznia 2018

  Wysokość odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi telekomunikacyjnej powinna być określona w regulaminie usługi. Więcej o: Jakiego odszkodowania abonent może domagać się od operatora na drodze reklamacji?

 • Co powinna zawierać reklamacja usługi telekomunikacyjnej?

  02 stycznia 2018

  Elementy, które powinna zawierać reklamacja określone są w § 4 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej. Więcej o: Co powinna zawierać reklamacja usługi telekomunikacyjnej?

 • Czy można w reklamacji żądać odszkodowania za straty moralne/materialne z tytułu niewykonania/nienalezytego wykonania usługi?

  02 stycznia 2018

  Tak, jednakże operator może nie uwzględnić tego typu roszczeń. W takiej sytuacji abonent może dochodzić roszczeń z tytułu poniesionych strat moralnych lub materialnych przed sądem powszechnym. Więcej o: Czy można w reklamacji żądać odszkodowania za straty moralne/materialne z tytułu niewykonania/nienalezytego wykonania usługi?

 • Ile czasu operator ma na udzielnie odpowiedzi na reklamację?

  02 stycznia 2018

  Operator powinien rozpatrzyć reklamację w terminie 30 dni od dnia jej złożenia. Więcej o: Ile czasu operator ma na udzielnie odpowiedzi na reklamację?

 • Jak liczyć bieg terminu 30 dni na odpowiedź operatora na reklamację?

  02 stycznia 2018

  Termin 30 dni na odpowiedź operatora na reklamację liczy się od dnia następnego po dniu złożenia reklamacji. Więcej o: Jak liczyć bieg terminu 30 dni na odpowiedź operatora na reklamację?