Aktualności

 • Czy można aktywować subskrypcję bez konieczności podawania numeru telefonu?

  12 grudnia 2018

  Tak, istnieje techniczna możliwość aktywacji subskrypcji bez konieczności podawania przez abonenta numeru telefonu. Więcej o: Czy można aktywować subskrypcję bez konieczności podawania numeru telefonu?

 • Co się dzieje gdy abonent przekroczy limit kosztów na usługi o podwyższonej opłacie?

  12 grudnia 2018

  W przypadku przekroczenia przez abonenta wyznaczonego progu kwotowego operator ma obowiązek natychmiastowego zablokowania usług Premium Rate. Więcej o: Co się dzieje gdy abonent przekroczy limit kosztów na usługi o podwyższonej opłacie?

 • Czy podanie na stronie internetowej numeru telefonu jest bezpieczne?

  12 grudnia 2018

  Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, czy podanie numeru telefonu na stronie internetowej jest bezpieczne. Jeżeli abonent robi to rozważnie, wówczas ryzyko nieprzewidzianych konsekwencji, takich jak uruchomienie niechcianych usług o podwyższonej opłacie (Premium Rate) jest minimalne. Więcej o: Czy podanie na stronie internetowej numeru telefonu jest bezpieczne?

 • Co zrobić, gdy ze zwykłego numeru telefonu abonent otrzymał SMS'a o aktywowaniu subskrypcji, mimo że jej nie uruchamiał?

  12 grudnia 2018

  Jeżeli ze zwykłego numeru telefonu lub bramki internetowej abonent otrzymał wiadomość SMS z informacją o uruchomieniu subskrypcji i sposobie jej dezaktywowania, mimo że takiej usługi nie uruchamiał, to nie powinien wysyłać zwrotnej wiadomości SMS. Więcej o: Co zrobić, gdy ze zwykłego numeru telefonu abonent otrzymał SMS'a o aktywowaniu subskrypcji, mimo że jej nie uruchamiał?

 • Czy można zablokować usługi o podwyższonej opłacie?

  12 grudnia 2018

  Tak, na żądanie abonenta operator ma obowiązek bezpłatnie zablokować usługi o podwyższonej opłacie (Premium Rate). Dotyczy to zarówno płatnych, jak i bezpłatnych wiadomości SMS i połączeń. Więcej o: Czy można zablokować usługi o podwyższonej opłacie?

 • Czy można ustawić limit kosztów na usługi o podwyższonej opłacie?

  12 grudnia 2018

  Tak. W tym celu należy zgłosić się do operatora z odpowiednią dyspozycją. Więcej o: Czy można ustawić limit kosztów na usługi o podwyższonej opłacie?

 • Gdzie można zgłosić stronę internetową, która wykorzystywana jest do popełniania oszustwa?

  02 stycznia 2018

  Każdą stronę, która w odczuciu użytkownika Internetu wykorzystywana jest do popełniania przestępstw, można zgłaszać do najbliższej jednostki Policji. Więcej o: Gdzie można zgłosić stronę internetową, która wykorzystywana jest do popełniania oszustwa?

 • Gdzie można zgłosić stronę internetową, której treść wprowadza w błąd?

  02 stycznia 2018

  Każdą stronę, której treść w odczuciu użytkownika Internetu wprowadza w błąd, np. co do charakteru lub kosztu oferowanej usługi, można zgłaszać do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Więcej o: Gdzie można zgłosić stronę internetową, której treść wprowadza w błąd?