Aplikacja stacjonarna umożliwia przeprowadzenie pomiarów certyfikowanych oraz wygenerowanie Raportu z certyfikowanych pomiarów jakości usługi dostępu do internetu. Raport może być wykorzystany przez konsumentów, m.in. w postępowaniu reklamacyjnym lub gdy korzystają z innych środków ochrony prawnej. Wyniki z certyfikowanych pomiarów mogą być, ze względu na szczególną wartość dowodową raportu, wykorzystane na potrzeby ewentualnego sporu z dostawcą.

Kto może skorzystać z aplikacji?

Z aplikacji dostępnych w ramach systemu pomiarowego korzystać mogą wszyscy użytkownicy, niezależnie od tego czy są przedsiębiorcą czy konsumentem.

Jednak jedynie konsumenci mogą wykorzystać wyniki z aplikacji stacjonarnej w celu wykazania nienależytego wykonania umowy.

Co sprawdza aplikacja stacjonarna?

  • prędkość wysyłania danych (upload);
  • prędkość pobierania danych (download);
  • opóźnienie;
  • zmienność opóźnienia.

Aplikacja stacjonarna pozwala zrobić pomiar usługi, jednocześnie monitorując warunki w jakich pomiar był realizowany. Aplikacja sprawdza m.in. obciążenie procesora, rodzaj karty sieciowej, obecność aktywnych łącz VPN, natężenie generowanego ruchu, liczbę urządzeń w sieci domowej użytkownika.

Czy korzystając z aplikacji mogę zmierzyć wyłącznie jakość internetu stacjonarnego?

Nie, dzięki aplikacjom użytkownik może zmierzyć jakość usług zarówno w sieciach stacjonarnych jak i niestacjonarnych. Jednak tylko pomiar internetu stacjonarnego, wykonany przez aplikację stacjonarną, może uzyskać status pomiaru certyfikowanego.

Jakie dane są przetwarzane?

W związku z funkcjonowaniem aplikacji stacjonarnej przetwarzane są szczegółowe dane na temat urządzenia końcowego (terminala), na którym wykonywane są pomiary, w tym m.in. adres IP, informacje o procesorze, systemie operacyjnym, a także informacje o aplikacjach działających w tle.

Aby zweryfikować zakres przetwarzanych danych i poznać zasady ich przetwarzania należy zapoznać się z Polityką prywatności.