Aplikacja stacjonarna - Centrum Informacji Konsumenckiej

Infolinia

  • infolinia: 22 330 4000(tonowo 1)  
    czynna w dni robocze: 10:00 – 14:00

Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Aby skorzystać z aplikacji na komputery należy zarejestrować się na stronie pro.speedtest.pl. Do rejestracji niezbędne jest wskazanie adresu e-mail, na który zostaną wysłane dane do logowania (ID użytkownika i hasło) oraz informacje o minimalnej, zwykle dostępnej i maksymalnej prędkości pobierania i wysyłania danych.

Następnie należy zalogować na utworzone konto i pobrać aplikację. Panel użytkownika jest dostępny przez przeglądarkę internetową (wymagane jest podłączenie do internetu).

Ostatnim krokiem jest otworzenie pobranego pliku instalacyjnego (PRO_Speed_Test.exe) na komputerze z systemem Windows, zapoznanie się z warunkami umowy licencyjnej i wykonywanie dalszych instrukcji wskazanych w uruchomionym instalatorze aplikacji.

Aplikacja stacjonarna działa wyłącznie w środowisku systemu operacyjnego Windows w wersji 7 i nowszych.

Kto może skorzystać z aplikacji?

Z aplikacji dostępnych w ramach systemu pomiarowego korzystać mogą wszyscy użytkownicy, niezależnie od tego czy są przedsiębiorcą czy konsumentem.

Jednak jedynie konsumenci mogą wykorzystać wyniki z aplikacji stacjonarnej w celu wykazania nienależytego wykonania umowy.

Co sprawdza aplikacja stacjonarna?

  • prędkość wysyłania danych (upload);
  • prędkość pobierania danych (download);
  • opóźnienie;
  • zmienność opóźnienia.

Aplikacja stacjonarna pozwala zrobić pomiar usługi, jednocześnie monitorując warunki w jakich pomiar był realizowany. Aplikacja sprawdza m.in. obciążenie procesora, rodzaj karty sieciowej, obecność aktywnych łącz VPN, natężenie generowanego ruchu, liczbę urządzeń w sieci domowej użytkownika.

Czy korzystając z aplikacji mogę zmierzyć wyłącznie jakość internetu stacjonarnego?

Nie, dzięki aplikacjom użytkownik może zmierzyć jakość usług zarówno w sieciach stacjonarnych jak i niestacjonarnych. Jednak tylko pomiar internetu stacjonarnego, wykonany przez aplikację stacjonarną, może uzyskać status pomiaru certyfikowanego.

Jakie dane są przetwarzane?

W związku z funkcjonowaniem aplikacji stacjonarnej przetwarzane są szczegółowe dane na temat urządzenia końcowego (terminala), na którym wykonywane są pomiary, w tym m.in. adres IP, informacje o procesorze, systemie operacyjnym, a także informacje o aplikacjach działających w tle.

Aby zweryfikować zakres przetwarzanych danych i poznać zasady ich przetwarzania należy zapoznać się z Polityką prywatności.