W celu umożliwienia konsumentom weryfikacji jakości usług dostępu do internetu Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej certyfikował na okres 24 miesięcy od dnia 1 grudnia 2022 r., mechanizm, który bezpłatnie dostarczyła wyłoniona w konkursie firma V-Speed sp. z o.o., dostępny pod adresem pro.speedtest.pl. System składa się z serwisu internetowego oraz aplikacji na komputery stacjonarne (Windows i macOS) i aplikacji WEB. Dostępna jest też aplikacja mobilna (działająca na Android oraz iOS), jednak z uwagi na uwarunkowania prawne i techniczne, wyniki mobilnych pomiarów będą miały walor wyłącznie informacyjny.

Mechanizm jest nową udoskonaloną wersją certyfikowanego mechanizmu do pomiaru prędkości Internetu, który był dostępny w latach 2018-2020.

W nowej wersji mechanizmu pojawiło się kilka istotnych dla użytkownika zmian:
•    podniesienie maksymalnej mierzonej prędkości z 1 Gb/s do 2,5 Gb/s
•    zwiększenie dostępności aplikacji na różne systemy operacyjne (Windows i macOS)
•    wprowadzenie opcji automatycznych pomiarów sekwencyjnych
•    wyłączenie obowiązku rejestracji dla pomiarów o charakterze wyłącznie informacyjnym
•    wprowadzenie angielskiej wersji językowej aplikacji i serwisu.

 

Do czego służy aplikacja stacjonarna?

Aplikacja jest certyfikowanym mechanizmem monitorowania zgodnie z art. 4 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/2120, co oznacza, że może służyć do wykazania stałych lub regularnie powtarzających się, istotnych rozbieżności pomiędzy faktycznym wykonaniem usługi dostępu do internetu a wskazanymi w umowie wartościami. Możliwość korzystania z certyfikowanego mechanizmu monitorowania w celu wykazania nienależytego wykonania umowy ze skutkami dowodowymi przewidzianymi przepisami dotyczy umów zawartych lub przedłużonych po 29 listopada 2015 r. Aplikacja jest częścią systemu pomiarowego PRO Speed Test. Umożliwia przeprowadzenie pomiarów certyfikowanych oraz wygenerowanie Raportu z certyfikowanych pomiarów jakości usługi dostępu do internetu. Raport może być wykorzystany przez konsumentów m.in. w postępowaniu reklamacyjnym lub gdy korzystają z innych środków ochrony prawnej.

Z czego składa się system pomiarowy PRO Speed Test?

Oprócz samej aplikacji na komputery stacjonarne system pomiarowy PRO Speed Test składa się z:

  • strony pro.speedtest.pl i panelu użytkownika,
  • aplikacji mobilnych z systemem Android oraz iOS,
  • aplikacji internetowej (WEB).

System pomiarowy PRO Speed Test służy zwiększeniu ochrony użytkowników końcowych i konkurencji między dostawcami opartej o jakość świadczonych usług. Korzystając z mechanizmu abonenci uzyskają dostęp do wiarygodnych informacji o jakości świadczonych im usług.

Akty prawne

Prawa abonentów związane z transparentnością umów o świadczenie usług dostępu do internetu określa Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r. ustanawiające środki dotyczące dostępu do otwartego internetu oraz Prawo telekomunikacyjne.

Jak poprawnie wykonać pomiar?

Jak działa nasz mechanizm?

Infografika